บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Move a Call of Duty Game to a Different Battle.net Account

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 187258
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I want to transfer my CoD game to my other Battle.net account

It is not possible to move a Call of Duty account to another Battle.net account.