คุณอาจส่งคำขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Blizzard ของคุณได้โดยใช้ลิงก์นี้ ผู้ใช้ Windows จะต้องใช้โปรแกรม 7-Zip เพื่อแยกไฟล์เหล่านี้ สำหรับผู้ใช้ Mac จะต้องใช้โปรแกรม Unarchiver