บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Soulbinder Zamaya NPC Disappeared

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 187304
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't turn in the quests An Ancient Threat or Pesky Podlings because Soulbinder Zamaya disappeared
  • Anchorite Landa is right where he was but Soulbinder Zamaya is not there anymore

Soulbinder Zamaya will disappear if you remove your Sargerei Disguise. Once you reapply it, she will show up again.

Note: If you lose your Sargerei Disguise, you can collect the pieces from nearby Sargerei to recreate the item.