บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

In-Game Advertising

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 187406
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • Can I sell Mythic+ boosting services?
  • A player is selling a mount code in the General chat
  • There is a player spamming a gold selling website in Trade chat

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Selling in-game items and services such as carries or boosting for real money is not allowed. Organizations who offer boosting, matchmaking, escrow, or other non-traditional services, including those offered for gold are prohibited, especially those who operate across multiple realms.

Individuals and guilds selling items and profession services for gold is allowed but can only be advertised in-game through the Trade chat channel.

Individuals and guilds selling boost or assistance in raiding, dungeon, or PvP activities for gold is allowed but can only be advertised in-game through the Trade Services chat channel. Advertising for gameplay activities should be done by a WoW player-character who intends to participate in the gameplay activities. This means there should be no cross-realm advertising, and there should be no advertising from non-participating players.

Accounts that are used for the primary purpose of advertising may be closed.

GOLD SELLERS AND LEVELING SERVICES

Gold sellers and leveling services often steal the Battle.net accounts and credit cards of those who purchase their services.

Do not solicit leveling services, and do not buy gold from non-Battle.net sources. If you want to exchange currency for in-game gold, consider purchasing a WoW Token.

REPORTING

To report a player for inappropriate advertisement, use the right-click option. You will not receive a direct response but we take all reports very seriously.