บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Sent Item in Mail Without Checking CoD

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 18984
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I sent an item to another player but forgot to send it CoD.

There are currently no in-game systems to return mail if you sent it to the wrong character. If you sent email to a character outside your guild or account, it takes an hour to arrive.

We can only recover sent mail within a limited time period (30 days) if the mail is unread or the mail was deleted with an attachment. There is no way to retroactively apply a CoD.

If your mail meets the above conditions, you can contact us for investigation.