สิทธิการเข้าถึง Warcraft III: Reforged รุ่นเบต้า

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 191924
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I sign up for Warcraft III Beta?
  • I haven't receive a beta invitation yet

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Customer Support cannot grant beta access.

You will receive access to the Warcraft III: Reforged beta if you have pre-purchased the game. Invitations are sent out in waves to those who have pre-purchased the Spoils of War edition first.

When you are invited to the beta, you'll receive an email to let you know that your Blizzard account has been granted access. We don't send any code or key to redeem.