บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

The application encountered an unexpected error

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 193157
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My game crashes with an unexpected error.
  • I receive error ########-####-####-#####-############ when the game crashes.

Unexpected errors can happen due to outdated software, software conflicting with the game client, or corrupted game data.

  1. Make sure your computer meets all of the listed system requirements (World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch).
  2. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  4. Run the repair tool to repair any damaged game files.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, visit our Technical Support Forums (World of Warcraft) (StarCraft II) (Diablo III) (Hearthstone) (Heroes of the Storm) (Overwatch) or contact us.