บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Lost Sea Pony / Sea Turtle / Great Sea Ray from Loot Window

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 19399
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I saw the Sea Pony in my loot window when fishing, but it never showed up in my bags
  • The Sea Turtle disappeared even though I saw it in my loot window, please restore

If an item is not looted from the loot window, it cannot be restored. Note that some of these mounts are unique items, so if you have one in your bags or bank, you will not be able to loot it from the loot window.