บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Warcraft III: Classic Access from Warcraft III: Reforged Prepurchase

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 194530
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I prepurchased Warcraft III: Reforged but didn't receive Reign of Chaos or The Frozen Throne
  • When will I get to play Warcraft III: Classic?

Warcraft III: Classic is available for free to those who pre-purchase Warcraft III: Reforged:

  1. Navigate to https://battle.net/account/download/
  2. Scroll down to Classic Games
  3. Download the Warcraft III: Reign of Chaos or Warcraft III: The Frozen Throne (they are the same installer)
  4. Run the installer
  5. If you pre-purchased Warcraft III: Reforged, log in with your account. If you haven't pre-purchased Warcraft III: Reforged, enter your Reign of Chaos authentication key