บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Overwatch on Console Won't Load

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 195478
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I log in to Overwatch on my console but I'm not seeing any characters and I'm stuck on loading screen forever

To troubleshoot this issue, try the following:

  1. Uninstall Overwatch and reinstall
    • Make sure the game is fully installed before you log in, as it is possible to log in while the game is still installing
  2. Unplug your console and leave it unplugged for 2-3 minutes, then restart