บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft Crashing at Startup

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 197189
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • World of Warcraft Crashes on Startup
 • Launch WoW, crashes immediately.
 • Opening World of Warcraft causes an instant crash

If your computer crashes with a blue or black screen error message, crashes to your desktop, or locks up when starting up World of Warcraft, make sure your computer meets the World of Warcraft System Requirements.

If your system meets these requirements, follow the steps below to resolve the issue:

 1. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
 2. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
 3. Run the repair tool to repair any damaged game files.
 4. Set your components to factory default speeds to resolve crashes due to overclocking.
 5. Changes to the software settings on your video card drivers may cause crashes or performance issues. Reset your video driver settings to correct this problem.
 6. Overheating can cause performance issues, game crashes, and full computer lockups. Check for overheating components.
 7. Check your power management settings and make sure they're set to High Performance.
 8. Run the Memory Diagnostic Tool to fix any errors in your computer's physical memory.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.