โปรแกรมจากภายนอกสามารถขัดขวางไม่ให้เกม Blizzard เข้าถึงไมโครโฟน ลำโพง หรือชุดหูฟังของคุณได้ การปิดใช้งานการตั้งค่าเอกสิทธิ์ในการควบคุมฮาร์ดแวร์อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเสียงหรือการสนทนาด้วยเสียงได้ หากต้องการปิดใช้งานการตั้งค่าเอกสิทธิ์ในการควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. กดปุ่ม Windows + R
 2. พิมพ์ mmsys.cpl ลงในพร้อมท์เรียกใช้ จากนั้นกดปุ่ม Enter
 3. คลิกขวาที่ลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก คุณสมบัติ
 4. (Properties)
 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 6. (Advanced)
 7. ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง อนุญาตโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้เอกสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์นี้
 8. (Allow applications to take exclusive control of this device)
 9. คลิก นำไปใช้ (Apply) แล้วคลิก ตกลง
 10. คลิกแท็บ การบันทึก
 11. (Recording)
 12. ทำตามขั้นตอนที่ 3-6 ซ้ำสำหรับไมโครโฟนหรือชุดหูฟังของคุณ