บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Correcting a BattleTag Mistake

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 19907
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Forgot to capitalized first letter in new BattleTag
  • Made a typo in my BattleTag and I'd like to fix it

Each Blizzard account gets one free BattleTag change per lifetime of the account. After the first free change, additional name changes can be purchased here. If you need assistance with a minor issue like a typo or a spelling error, contact us to see if we can assist.