บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

Starcraft II Performance Issues

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 19921
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

StarCraft II running slow, choppy, with low frame rates or long loading times

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

หากคุณพบข้อขัดข้องพร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงินให้ทำตามขั้นตอนในบทความ Blue Screen Crashes ของ เรา หากคอมพิวเตอร์ของคุณล็อกขณะใช้งานแอป Battle.net ให้ทำตามขั้นตอนในบทความการรี สตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อปิด เครื่อง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

Overclocked Video Cards

Video cards modified to run at a higher clock speed, either by the user or the manufacturer, are not supported and may cause issues in StarCraft® II. If you want to revert your video card settings, please contact your card's manufacturer for assistance before doing so. Nvidia® graphics card users can use these steps to determine if their card is overclocked.

Note: Factory overclocked cards may use terms like "Superclocked", "Turbo", or "Supercharged".

 1. Make sure your computer meets the StarCraft® II system requirements.
 2. Restart your computer to resolve problems caused by programs and services running in the background.
 3. Make sure the game is up to date before playing. Updating the game while you’re playing may degrade performance.
 4. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
 5. Lower your in-game settings to improve performance.
 6. If you're playing on a laptop, optimize your power management settings and graphics options.
Advanced Troubleshooting
 1. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
 2. Run the repair tool to repair any damaged game files.
 3. Changes to the software settings on your video card drivers may cause crashes or performance issues. Reset your video driver settings to correct this problem.
 4. Try disabling the in-game reverb setting.
  1. Press Esc to open the in-game menu.
  2. Click Options.
  3. Click Sound.
  4. Uncheck Enable Reverb.
 5. Run ScanDisk and defragment your hard drive to try to repair any bad sectors.
  Note: Do not defragment a Solid State Drive (SSD).
 6. Deleting the Battle.net cache folder can resolve problems with the logon module.
 7. Overheating can cause performance issues, game crashes, and full computer lockups. Check for overheating components.
 8. Run the Memory Diagnostic Tool to fix any errors in your computer's physical memory.
 1. Make sure your computer meets the StarCraft® II system requirements.
 2. Restart your computer to resolve problems caused by programs and services running in the background.
 3. Make sure that the game is up to date before playing. The game will continue to download while you’re playing, which may degrade performance.
 4. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
 5. Lower your in-game settings to improve performance.
 6. Repair Disk Permissions to resolve any permission conflicts with logon modules.
Advanced Troubleshooting
 1. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
 2. Run the repair tool to repair any damaged game files.
 3. Overheating can cause performance issues, game crashes, and full computer lockups. Check for overheating components.
 4. Try disabling the in-game reverb setting.
  1. Press Esc to open the in-game menu.
  2. Click Options.
  3. Click Sound.
  4. Uncheck Enable Reverb.
 5. If the System Management Controller (SMC) is corrupted, this may degrade performance. Reset the SMC to resolve related issues.
 6. Missing system files may cause encryption failures. Download the latest Combo Update for your specific OS X version to restore missing files.
 7. Run the Apple Hardware Test to make sure there are no physical problems with your hard drive.
 8. Some MacBook Pro models have two separate graphics cards, which may require manual setup. Make sure your MacBook Pro is set to higher performance or automatic graphics switching is disabled. (15- and 17-inch, 2008-2009 | 15- and 17-inch, mid-2010 and later).

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums (StarCraft II) (Heroes of the Storm) or contact us.