บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Character in Character Self-Service Restore

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 19994
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't find my character in the undelete section
  • I want to restore my character but they aren't there
  • My character is missing from the restoration list
  • Can't undelete my character

In order to undelete a character, first confirm you are on the correct game version (WoW or WoW Classic) and realm.

A character cannot be undeleted if:

  • The character shares the same name as a character currently on the realm
  • Character class restrictions have already been met
    • Note: Shadowlands the Demon Hunter restrictions have been removed and you can now have more than 1 per realm. 
  • It was below level 50 at the time of deletion AND a significant amount of time has passed - see chart below

 

IF YOUR CHARACTER IS...IS IT ELIGIBLE FOR RESTORATION?
Under level 10, or a Class Trial
No
Between level 10 and 29
Yes, within 90 days of deletion.
Between level 30 and 49
Yes, within 120 days of deletion.
Level 50 or higher
Yes