บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

BLZBNTBNU00000008

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 200596
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

This game requires uninstallation through the Battle.net App. Please click the link below for more information.
Error Code: BLZBNTBNU00000008

This error happens when you're trying to uninstall a game using our shared container format through control panel. To resolve this error, uninstall the game using the Battle.net application. If this doesn't work, you can delete the entire game folder and reinstall the base game. To do this:

  1. Open the Blizzard Battle.net Application
  2. Navigate to the game that you want to uninstall
  3. Click the Options button above the news widget
  4. Select Show in Explorer (show in Finder for Mac)
  5. Delete the game folder
  6. Reinstall the game using the Battle.net application.