คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อจากร้านอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยการเข้าสู่ระบบไปที่หน้า My Orders (คำสั่งซื้อของฉัน)

ข้อความสถานะคำสั่งซื้อ

  • Processing (กำลังดำเนินการ) หมายถึง คำสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการดำเนินการ
  • Canceled/Closed (ยกเลิกแล้ว/ปิดแล้ว) หมายถึง คำสั่งซื้อถูกยกเลิก และจะไม่มีการจัดส่งสินค้า
  • Complete (เสร็จสมบูรณ์) หมายถึง จัดส่งสินค้าแล้ว หรืออยู่ในกระบวนการจัดส่งสินค้า คุณควรจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุสำหรับคำสั่งซื้อของคุณเมื่อมีการจัดส่งสินค้าแล้ว