การตั้งค่าเสียงในระบบปฏิบัติการของคุณอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระดับเสียงหรือการสนทนาด้วยเสียงในเกม Blizzard วิธีแก้ปัญหาด้านล่างอาจช่วยแก้ปัญหาประเภทนี้ได้

 

ตรวจสอบระดับเสียงของแอพพลิเคชันและระบบในตัวปรับแต่งระดับเสียง (Volume Mixer)

 1. เปิดเกมหรือแอพพลิเคชันที่คุณพบปัญหา
 2. หลังจากเปิดแอพพลิเคชันแล้ว ให้กด Alt + Tab เพื่อกลับไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
 3. กดปุ่ม Windows + R
 4. พิมพ์ sndvol.exe ลงในพร้อมท์เรียกใช้ จากนั้นกดปุ่ม Enter
 5. ลากแถบปรับระดับเสียงสำหรับลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณให้ลงไปอยู่ตำแหน่งล่างสุด
 6. ลากแถบปรับระดับเสียงสำหรับลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณกลับไปยังระดับเสียงที่คุณต้องการ
 7. ทำซ้ำสำหรับแอพพลิเคชันที่คุณพบปัญหา

ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มต้น

 1. กดปุ่ม Windows + R
 2. พิมพ์ mmsys.cpl ลงในพร้อมท์เรียกใช้ จากนั้นกดปุ่ม Enter
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
 4. หากไม่ใช่ ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์ของคุณและเลือก ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น (Set as Default Device)
 5. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการสนทนาด้วยเสียง ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์ของคุณแล้วเลือก ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์การสื่อสารเริ่มต้น (Set as Default Communications Device)
 6. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการสนทนาด้วยเสียง ให้คลิกแท็บ การบันทึก (Recording)
 7. ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 ซ้ำสำหรับไมโครโฟนหรือชุดหูฟังของคุณ

ปิดใช้งานเอกสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์

 1. กดปุ่ม Windows + R
 2. พิมพ์ mmsys.cpl ลงในพร้อมท์เรียกใช้ จากนั้นกดปุ่ม Enter
 3. คลิกขวาที่ลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก คุณสมบัติ (Properties)
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง (Advanced)
 5. ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง อนุญาตโปรแกรมประยุกต์ให้ใช้เอกสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์นี้ (Allow applications to take exclusive control of this device)
 6. คลิก นำไปใช้ (Apply) แล้วคลิก ตกลง
 7. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการสนทนาด้วยเสียง ให้คลิกแท็บ การบันทึก (Recording)
 8. ทำตามขั้นตอนที่ 3-6 ซ้ำสำหรับไมโครโฟนหรือชุดหูฟังของคุณ

 

 

ตรวจสอบระดับเสียงของระบบ

 1. คลิกแว่นขยายที่มุมขวาบนของแถบเมนู
 2. พิมพ์ค้นหาคำว่า เสียง (Sound) แล้วกดปุ่ม Return
 3. คลิกแท็บ อุปกรณ์เล่นเสียง (Output) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเลื่อน ระดับเสียงอุปกรณ์เล่นเสียง (Output Volume) นั้นอยู่ในระดับที่ถูกต้อง และไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง ปิดเสียง (Mute)
 4. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการสนทนาด้วยเสียง ให้คลิกแท็บ อุปกรณ์รับเสียง (Input) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเลื่อน ระดับเสียงอุปกรณ์รับเสียง (Input Volume) นั้นอยู่ในระดับที่ถูกต้อง
 5. หากคุณยังคงพบปัญหาอยู่ ให้ลองสลับการตั้งค่าสำหรับ ใช้การลดเสียงรบกวนโดยรอบ (Use ambient noise reduction)