บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't See Spirit Beasts in Mount Hyjal Zone

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 201191
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I unlock the phasing for the spirit beasts in Mt. Hyjal?
  • I'd like to tame Magria & Ankha and Ban'thalos, how do I unlock them?

In order to unlock the correct phasing to see Magria and Ankha, the spirit cats, and Ban'thalos, the spirit owl, in Mount Hyjal, you need to complete the full questline in The Regrowth and unlock the Molten Front.