บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Complete Quest - "Romp in the Swamp"

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 201847
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I finished the scenario for Romp in the Swamp but got dropped off in the middle of the ocean.
  • I finished Romp in the Swamp but I can't find the turn in NPC.

If you are unable to complete an assault quest, it typically indicates that the assault ended before the quest could be fully completed. Customer Support is unable to assist with assault quests completed after an assault has ended.