บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Complete Quest - "The Dead of Night"

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 201849
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I get stuck at the Val'kyr Ritual during The Dead of Night.
  • I can't interact with Tyrande or Nathanos during the quest The Dead of Night.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. Our developers are working to resolve this as quickly as possible. Currently, we do not have a workaround or resolution.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.