บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Get Credit for Achievement - Secrets in the Sands

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 202538
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Completed Secrets in the Sands but did not get credit
  • No credit for Unlikely Allies for the Vol'dun loremaster achievement

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. Our developers are working to resolve this as quickly as possible. Currently, we do not have a workaround or resolution.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.