บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft - Lost Connection to the Voice Chat Service

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 202556
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Lost Connection to the Voice Chat Service
  • Being spammed with Lost Connection to the Voice Chat Service in chat

The "Lost Connection to the Voice Chat Service" error message occurs when the game is unable to launch the WowVoiceProxy.exe file or gets disconnected from Voice Chat. This can be a permissions problem or a connection issue. The steps below may help resolve the issue.

  1. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the voice chat module as a security threat.
  2. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.
  3. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  4. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.