บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

ได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 202594
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

คุณจะได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แบบ VOIP เนื่องจากระบบไม่รองรับหมายเลขโทรศัพท์แบบ VOIP ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Blizzard ไม่สามารถยกเลิกข้อจำกัดนี้ได้ 

หากหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ใช่แบบ VOIP แต่คุณยังได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ตรวจสอบดังนี้: 

  • ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขถูกต้องแล้ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศที่ลงทะเบียนในบัญชี Battle.net ของคุณถูกต้อง และหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้นั้นตรงกับประเทศของคุณ หากคุณย้ายประเทศ ให้คุณอัพเดตประเทศที่ลงทะเบียนในบัญชีของคุณแล้วลองอีกครั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขของคุณไม่เคยใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์แบบ VOIP

หากคุณไม่แน่ใจว่าหมายเลขของคุณเป็นแบบ VOIP หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Blizzard สามารถช่วยคุณได้เฉพาะในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ใช่แบบ VOIP เท่านั้น