บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error: "This account cannot make purchases from the Blizzard Shop"

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 20263
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "This account cannot make purchases from the Blizzard Shop"
  • The game tells me I am not allowed to buy 

You will receive this error if your purchases are restricted by Parental Controls.

You can disable restrictions in the Parental Controls Dashboard. If you want to completely remove Parental Controls from your account, contact us.