เกิดข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อในขณะเพิ่มการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 202885
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์บางหมายเลขไม่รองรับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของ Blizzard ด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:

  1.      หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ลงทะเบียนไว้ของบัญชี Blizzard
  2.      หมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินไม่รองรับการแจ้งเตือนของ Blizzard
  3.      ในบางประเทศไม่รองรับการแจ้งเตือนของ Blizzard 

หากคุณได้พบว่าไม่ใช่เหตุผลตามข้างต้น และยังไม่สามารถเพิ่มการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของ Blizzard ได้ โปรดติดต่อเรา