บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Connection Error When Adding Blizzard Phone Notifications

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 202885
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Cannot set up Blizzard Phone Notifications, the website says "Connection Error"

Some phone numbers are not supported for Blizzard Phone Notifications for one or more of the following reasons:

  • The phone number being used is not local to the country registered to the Blizzard account
  • Phone numbers for prepaid mobiles are not supported for Blizzard Notifications
  • Some countries are not supported for Blizzard Notifications
If you have confirmed the above and still cannot add Blizzard Phone Notifications, contact us.