บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can’t Start Quest - Warfront: The Battle for Darkshore

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 204088
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Can queue for Darkshore warfront, but don’t have “Warfront: The Battle for Darkshore” available.

To get access to this quest you'll need to have completed the Night Warrior Ritual/Resurrecting the Night Elves storyline on at least one character. See this guide to the story of the Battle for Darkshore for more details.