บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

BLZ51901017

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 204371
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

You have been disconnected

Error code: BLZ51901017

If you experience this error, please try the following:

  1. Launch World of Warcraft through the Battle.net App
  2. Optimize the connection to rule out a connection issue.
  3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  4. Uninstalling and reinstalling the Battle.net App may resolve rare launcher issues.
  5. Deleting the Battle.net cache folder can resolve problems with the logon module.
  6. Run the repair tool to repair any damaged game files.
  7. If the problem persists, uninstall and reinstall the game.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.