บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

There was a problem authenticating your download

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 20573
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

An error occurred while trying to download D2. There was a problem authenticating your download. Please go to http://www.blizzard.com/account/ to start a new download.

Note: Mac OS 10.15 Catalina and newer versions do not support 32 bit applications. You cannot install Diablo II on most recent Mac systems. 

This error indicates a file permissions problem. Make sure you have administrator permissions, then download a new installer from our downloads page.