บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Item Restoration Page Fails, Stuck in Loop

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 206427
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • When I click on on "restore items" the page refreshes
  • Item restoration page is not loading the list of deleted items
  • I can't restore my items

If you have loading issues on the item restoration page try the following:

  • If you are using a mobile device, try accessing the restoration page on a PC
  • Clear your browser's cache and cookies
  • Try a different browser
  • Try using a different device/network

If you tried the above and you are still having trouble, please try again later or contact us with a list of the items you wanted restored so we can investigate.

Note: Your character must possess in inventory all materials and/or currencies obtained when you disenchanted the item before it can be restored.