บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Item Restoration Page Fails, Stuck in Loop

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 206427
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • When I click on on "restore items" the page refreshes
  • Item restoration page is not loading the list of deleted items
  • I can't restore my items

If you have loading issues on the item restoration page try the following:

  • If you are using a mobile device, try on a computer .
  • Clear the cache and cookies of your browser
  • Try a different browser
  • Try using a different device/network

Note: With Shadowlands launching on Nov. 23, requests to restore items are likely to increase and may over-stress the page. Please wait a few minutes for the page to load.

If you tried the above and you are still having trouble, please try again later or contact us with a list of the items you wanted restored so we can investigate.

Note: Your character must have the materials gained from the original disenchantment in order for the item to be restored, including any currencies earned.