บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error 395000

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 20659
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Error: There was a problem loading the game license. Please try again. (Code 395000)

Follow the steps below to resolve this issue.

  1. If the Blizzard App is still downloading game data, allow it to finish the installation and try again.
  2. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  3. Resolve connection issues by following the steps on our support article.

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.