บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Pick Up Quest The Shrine Reclaimed

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 206853
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I didn't pick up The Shrine Reclaimed after Lycanthoth the Corrupter, now I can't figure out where to get it!

Workaround, if you lost the item but have not completed "Lycanthoth the Corruptor":

The quest The Shrine Reclaimed is offered by the Spirit of Lo'gosh, who can only be summoned by the Totem of Lo'Gosh. If you destroy this item, you can pick up another from Jordan Olafson to summon the Spirit of Lo'gosh and acquire the quest again. To reacquire the Totem of Lo'gosh:

  1. Go to the Lightning Ledge
  2. Step into the blue-white portal on the ledge to be ported to the Firelands Forgeworks
  3. Speak to Jordan Olafson and select the dialogue option "I lost my Totem of Lo'Gosh. Can I have another?"

Once you have the totem, click on it to summon the Spirit of Lo'gosh and get the quest from him.

If you already completed "Lycanthoth the Corruptor" you can no longer start "The Shrine Reclaimed". Your only option would be to find another player who has the quest in his questlog and who can share it with you.