บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Turn in Weekly Azerite Quest

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 207253
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't turn in Azerite for the Alliance 
  • Cannot complete my weekly Azerite quest with error "Quest Failed: Duplicate Item Found"

If you completed Azerite for the Alliance or Azerite for the Horde in past weeks and received a Treasure Map but did not use or delete it, you won't be able to turn in the quest the next week. The Treasure Map is a unique item and you can't get a new one until the old one is gone. 

To turn in your current weekly azerite quest, first use the Treasure Map in your inventory or bank. You will be able to complete the quest after you do so.