บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Authenticator Error - Please Connect to a Network

อัพเดตแล้ว: 11 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 207859
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I received the Authenticator error "Please Connect to a network: Your device is currently not connected to a network. Please try again later."

If you're having trouble completing the set up of a new Authenticator:

  1. Close any apps running in the background
  2. Check your device's internet connection
  3. Make sure you have enough free space on your device
  4. Try removing and reattaching your Authenticator
  5. Uninstall the app, restart your phone, then reinstall the Authenticator
  6. Clear the Authenticator's Data and Cache from your device's app manager, restart the app, and try again