บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Take Item From Mailbox

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 20844
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot pick up an item from the mailbox
  • Error: "You can't carry any more of those items"

If you cannot pick up or delete an item from the mailbox, mouse over the item and check if the tooltip says it is Unique.

You can only have one copy of a unique item at a time. If you already own a copy of this item, the game will return the error "You can't carry any more of those items" whenever you interact with a second copy of the same item.

To resolve this issue, find your original unique item in your inventory or bank, and sell or delete it.

Tried everything?

If the issue persists, you may have a damaged UI element or addon, please reset your user interface and try again.