บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Reforge Azerite Armor Piece

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 208521
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't reforge my azerite piece
  • The azerite reforger won't let me redo my traits

If you have only one trait selected in your azerite armor and you are getting an error message when you attempt to reforge, currently the only solution is to select a second azerite trait, which should allow you to reforge. There appears to be an issue with reforging when you have only one azerite trait selected.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.