บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to link Xbox Account - "Provider did not accept user authorization"

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 208626
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I receive an error when trying to connect my Xbox account with my Battle.net account
  • I cannot link my Xbox account with my Battle.net account

Users may encounter the error message "Provider did not accept user authorization" when attempting to connect an Xbox account with a Battle.net account. This error occurs in the following scenarios:

  1. The Microsoft account used on your Xbox does not have an associated Xbox Live account. 
  2. The Microsoft account used is a Microsoft child account or has Parental Controls enabled. Child accounts with Parental Controls are not supported for linking. 
If you are unsure if your account meets one of these criteria, you can contact Xbox Support for further assistance identifying which scenario you may be experiencing.