บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Keystone Conqueror

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 209584
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I was not granted the Keystone Conqueror achievement

The Keystone Conqueror achievement is a one-time achievement awarded the first time you complete a level 10 or higher Mythic dungeon within the time limit. 

The Keystone Conqueror Feat of Strength, instead, is a seasonal achievement and requires that you complete –in one single Mythic season– all dungeons at Mythic level 10 or higher within the time limit.