ไม่มีเสียงใน Hearthstone

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 21033
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
      1.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดลำโพงหรือหูฟังและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงของคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียดเฉพาะกรุณาติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
      2   ลองใช้สายเคเบิลชุดอื่นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณดู เพื่อทดสอบว่าปัญหาอยู่ที่สายเคเบิลหรือการเชื่อมต่อ
      3.  เสียงจากลำโพงของคุณอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางหากคุณเสียบหูฟังไว้ ถอดสายหูฟังของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานี้
      4.  กรุณาใช้ทาสก์บาร์ของระบบ Windows (ใกล้กับนาฬิกา) เพื่อตรวจสอบระดับเสียง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าระดับเสียงที่เหมาะสม หรือไม่ถูกปิดเสียงไว้
      5.  ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงในเกมในส่วนของตัวเลือกการตั้งค่าในเกม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดระดับเสียงหลักและระดับเสียงเพลงแล้ว ตั้งค่าระดับเสียงหลักอย่างเหมาะสม และการตั้งค่าลำโพง คุณภาพเสียงและช่องสัญญาณเสียงของคุณนั้นถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ: การตั้งค่าคุณภาพเสียงที่สูงเสียงจะมีคุณภาพที่ดีกว่าแต่อาจลดประสิทธิภาพของเสียงลงได้
      6.  อัพเดทไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ 
      7.  คุณอาจต้องปิดแอพพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อทำให้คุณภาพและความเสถียรของเสียงดีขึ้น

การแก้ปัญหาขั้นสูง   
      1.ปัญหาเสียงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเล่นเกมในโหมดความเข้ากันได้ โปรดปิดโหมดความเข้ากันได้
      2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้นของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม  
             - คลิกขวาที่ไอคอนลำโพงในซิสเต็มเทรย์ของ Windows (ใกล้กับนาฬิกา)  
             - คลิกอุปกรณ์การเล่น  
             - เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการและคลิกตั้งค่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้น