บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Diablo II - The CD key you installed with has been disabled

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 210830
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Cannot log in to Diablo 2, I receive error: "The CD key that you installed with has been disabled. Please contact Blizzard Entertainment technical support for further assistance."

If you receive this error when login to Diablo II it means your authentication key was banned from play for a breach of the Terms of Use or because the payment for the game failed or was declined. Diablo II bans are permanent. Customer Support cannot reactivate a disabled key.

To play Diablo II again you must uninstall your current client and reinstall the game using a different authentication key.

You can buy new Diablo II keys in the Blizzard Shop. If the Shop says you already own this product, contact us to have your old keys removed.