บทความนี้ได้รับการแปลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และอาจมีข้อผิดพลาดในคำแปล

Didn't Receive WoW Token Purchased in the Auction House

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 21093
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't find my WoW Token in my inventory
  • I paid gold for a WoW Token but it wasn't delivered to my bags

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Make sure you are logged in with the character that purchased the WoW Token and check your inventory carefully. Disable any addons that may be interfering with your interface.

Also check your Order History. You may have exchanged the WoW Token for game time or for Battle.net Balance and you forgot about it.

If the problem continues, contact us.