บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Achievement - Stay Chill

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 211543
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't complete the achievement Stay Chill because the bosses keep resurrecting

The Stay Chill achievement for defeating the Conclave of Wind when everyone in the raid has at least 7 stacks of Wind Chill is working properly if the various bosses resurrect after you kill them due to their raid mechanic. Customer Support cannot assist with granting this achievement. For advice on completing this achievement, check the Wowhead comments tab on the achievement page.