บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How long have I played World of Warcraft?

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 21163
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

How many hours have I played with my character?
Across all of my characters, how much time have I spent in game?

You can see how much time your character has played since creation by using the /played command in the chat in-game. Repeat this for all of the characters that you'd like to get the time played for and add them together.

You can also Request a Copy of your Data to receive additional information.