บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Stuck in Pit for Brawler's Guild

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 211695
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

There are characters stuck in the Brawler's Guild

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. Our developers are working to resolve this as quickly as possible. Currently, we do not have a workaround or resolution.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.