บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Pick Up Quest - A Brother's Help

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 211775
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The new Magni quest didn't pop up for me
  • I didn't get A Brother's Help, do I need to do something?
  • I want to get the new quest to upgrade my neck ilvl, but I can't get it in Silithus?

For issues with quests, achievements, or other in-game questions, you may want to consult third-party sites like WoWHead, WoWDB, or Icy Veins. We are unable to provide hints or strategies for game content.