บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Warcraft II Crashes on Launch

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 212960
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

When I try to start GOG's Warcraft II the game immediately crashes

Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues. If the issue persists, please consult GOG.com's support site for further troubleshooting.