บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft UI Scaling Issues

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 21673
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • My mouse cursor is the wrong size.
 • My UI is a different size than it was before.

If you're experiencing issues with the UI in World of Warcraft (for example, blurry text, incorrectly scaled elements, or a mouse cursor that is too big or too small) follow these steps:

 • Check the UI Scale setting in-game:
  1. Open the Game Menu.
  2. Choose the System options and navigate to the Advanced section.
  3. Check the box for UI Scale and adjust the slider.
  4. Click Okay.
 • You may need to change the method the game uses to scale your UI. Make sure World of Warcraft is closed, then do the following:
  1. Navigate to your World of Warcraft\_retail_ installation directory and open the WTF folder.
  2. Open the Config.wtf file with a text editor (Notepad, etc.) and add these lines:
   SET uiScaleMultiplier "1"
   SET cursorSizePreferred "0"
  3. Save your changes and launch the game.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.