บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WOW51900319

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 21758
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

You have been disconnected from the server
Error Code: WOW51900319

This error message occurs when your game loses its connection with the World of Warcraft servers. Check the @BlizzardCS Twitter account for the current server status. You can also visit our Technical Support Forums for additional information.

If there are no active server issues, follow the steps in our Troubleshooting Connection and Latency Issues article to resolve this issue. If you still receive this error after troubleshooting, please contact us.

Note: Getting this error during an item restoration on an online character is normal. Simply log back in to retrieve your item(s) and continue playing.