บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Deposit to an Empty Guild Bank Slot

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 223866
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I see an empty slot in my guild's bank, but when I try to put something in it, nothing happens.
  • My item disappeared when I put it in my guild bank
  • A specific guild bank space is not usable

If you are having issues with items you deposited in your guild bank disappearing, or if you can't deposit something in a specific slot that appears empty, contact us for assistance.