บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Permanently Delete World of Warcraft Character

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 22478
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I want to delete a character permanently?
  • I want my deleted characters to be removed from the database
  • I don't want my deleted characters to appear in the character restoration list

Characters that you delete in-game remain in our database for a period of time, depending on the character's level.

IF YOUR CHARACTER IS...IS IT ELIGIBLE FOR RESTORATION?
Under level 10
No
Between level 10 and 29
Yes, within 90 days of deletion.
Between level 30 and 49
Yes, within 120 days of deletion.
Level 50 or higher
Yes
 

After the above retention periods, deleted characters are purged from the database and will no longer be visible on the character restoration list. Customer support cannot delete characters from the restoration list.